Szörényi Levente - Bródy János: István a király

rockopera

Szövegkönyv és akkordtáblázat

Te kit választanál?

        E7 (g# f# e) A (x2)
        E7             A
        Valakinek holnap le kell győzni a sötétséget
        D       H
        Mondd, te kit választanál?
        E7            A
        Valakinek holnap át kell írni a régi meséket
        D       H
        Mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot
        Mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot
        Mondd, te kit választanál?
        E7 A (x2)
        E7
        Segítsetek - segítsetek
        A             (x4)
        Segítsetek - segítsetek
        D         H
        Oh, mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap le kell mondani hivataláról
        Mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap át kell venni a koronaékszert
        Mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert
        Mondd, te kit választanál?
        Valakinek holnap meg kell válni az életétől
        Mondd, te kit választanál?
        E7 A (x2)
        Segítsetek - segítsetek  (x4)
        Segítsetek - segítsetek
        Oh, mondd, te kit választanál?
        Segítsetek - segítsetek  (x4)
        Segítsetek - segítsetek
        E      A
        Oly nehéz a választás

Töltsd el szívünk fényesség /Veni lumen cordium/

        G=Am-Am Am (x4)
        G=Am-Am  Am
TÉRÍTŐK:    Veni lumen cordium
        G=Am-Am   Am  G=Am-Am Am    (x2)
        Veni Sancte Spiritus
        G = Am-Am  Am
TÖMEG:     Alleluia!
        Am=C-C   C
TÉRÍTŐK:    Veni lumen cordium
        Am=C-C    C-D  C=D-D D
        Veni Sancte Spiritus
        C = D-D  D
TÖMEG:     Alleluia!
        C=D-D   D
TÉRÍTŐK:    Veni lumen cordium
        C=D-D    D  C=D-D D
        Veni Sancte Spiritus
        C = D-D  D
TÖMEG:     Alleluia!
        D      \       Am      Em    D
ASZTRIK:    Jöjj, áldozz bűnös lélek az egyetlen és mindenható Istennek!
        D     \       Am      Em     A
        Légy híve Jézusnak, ki szent halállal megváltotta bűneidet!
        G=Am-Am Am (x2)
TÉRÍTŐK:    Töltsd el szívünk fényesség!
        Töltsd el szívünk Szentlélek!     (x4)
TÖMEG:     Alleluia!
        C = D-D  D
TÖMEG:     Alleluia!
        C     F      C     Dm - F  F=Em=Dm=C
GIZELLA:    Nézz énrám Láthatatlan, nézz énrám Istenem!
        G     F      C     Dm - F  F=Em=Dm=C
        Légy hozzám irgalommal, légy úrrá szívemen!
        A#       G  A#     G-D#
        Töltsd el lelkemet, gyarló testemet
           A# \   F \     D  \
        Hűséggel, jósággal, szeretettel!
         G     C     G      C
ISTVÁN:    Szólj Istenem, nyilvánulj meg nekem!
           G    Am C       G    Am  D
        Hatalmad végtelen; mutasd meg életem értelmét!
         G     C      G     C
        Szólj Istenem, adj most jelt énnekem!
           G    Am C       G
        Adj erőt küzdenem, hadd legyen életem
         F   \   D   \
        Tehozzád méltó szép és jó!
            G     A      G
        Add meg hát, hogy szándékod szerint
          A
        Itt országod legyen!
        G   D#  F     C  \  C2 G
        S én rád bízom az életem
        C     F      C     F    C
ISTVÁN:    Nézz énrám Láthatatlan, nézz énrám Istenem!
        Dm     F      C     Dm   G
        Légy hozzám irgalommal, légy úrrá szívemen!
        C     F      C     F    C
        Nézz énrám Láthatatlan, nézz énrám Istenem!
        Dm     F      C     A#   \  G  \
        Légy hozzám irgalommal, légy úrrá szívemen!
GIZELLA:    Nézz most le rám, engem nézz Istenem!
(István    Adj erőt szeretnem, hadd legyen Ő az úr szívemben!
szövege    Nézz most le rám, engem nézz Istenem!
közben)    Adj erőt szeretnem, hadd legyen Ő az úr!
        A testem-lelkem téged vár
            C|
EGYÜTT:    Jöjj el hát!
TÉRÍTŐK:    Veni lumen cordium
        Veni Sancte Spiritus
        F|   C|
TÖMEG:     Alleluia!

Gyarló az ember

        F G C7 F
        E A C (c' a# a g)
        F    G    C7     F
FŐURAK:    Volt is, lesz is, ez itt a praxis,
        E   A7  D    C
        Mindenkinek helyzete van.
        F    G    C7     F
        Volt is, lesz is, itt is, de ott is,
        E   A7   A°    E    A°    E
        Minden kornak rendszere van, de rendszere van.
         A# \  D  \ F        C      G     C
SOLT:     Gyarló az ember - azt lesi, hogy hol tömheti jobban a hasát.
         A# \  D  \ F        C      G     D
        Gyarló az ember - azt lesi, hogy hol adhatja jobban el magát.
EGYÜTT:    Volt is, lesz is, ez itt a praxis,
        Mindenkinek helyzete van.
        Volt is, lesz is, kint is, de bent is,
        Minden kornak rendszere van, de rendszere van.
SUR:      Gyarló az ember - igazat mindig annak ad, ki többet ígér.
        Gyarló az ember - ahhoz a párthoz áll, ahonnan többet remél.
EGYÜTT:    Volt is, lesz is, ez itt a praxis,
        Mindenkinek helyzete van.
        Volt is, lesz is, fent is, de lent is,
        Minden kornak rendszere van, de rendszere van.
BESE:     Gyarló az ember - mindenre képes a kényelemért.
         A# \  D  \  F    C     G    Dm
        Gyarló az ember - bűnben fogant és a bűnben él.

Nem vagyunk még hozzád méltók

        Dm G Dm G
        Dm      F
RÉKA:     Óh Istenem, segíts rajtunk,
         G        A#
        Nyújts vigaszt a szenvedőknek!
        Dm        F
        Tartsd a gonoszt távol tőlünk,
        C       G
        Bocsáss meg a vétkezőknek!
        Dm G Dm G
        Légy az igaz, megértő Isten,
        Hisz végtelen a bölcsességed!
        Hozz mireánk békességet,
        Népeinknek világosságot!
        Dm \
        Dm
LABORC:    Térj eszedre Koppány lánya,
        G
        Büszke vár még apád háza,
        E7             A
        Meg ne lásson térden állva senki fia!
RÉKA:     Óh Istenem, nézd el nekünk,
        Hogy nem vagyunk még Hozzád méltók!
        Légy az igaz, megértő Isten,
        Hisz itt a földön oly sok még a gond
        Dm \
LABORC:    Mért könyörögsz, mint egy árva,
        Nem vagy te akárki lánya;
        Koppány elé állva mondd, hogy szenved a nép!
        Apádat kérd, hogy segítsen,
        Nagyobb úr ő, mint az Isten,
        Nemsokára Koppány lesz a fejedelem!

Nem kell olyan isten

        A \ Em \
        A             \
        Nem kell olyan isten, aki mindent megbocsát
        A             \
        Nem kell olyan isten, aki megöli egy fiát
        F             \
        Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul
        G         \
        Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr
        Nem kell olyan isten, kinek bűnös aki él
        Nem kell olyan isten, ki csak szenvedést ígér
        Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul
        Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr!
        Nem kell, nem kell!
        Nem kell, nem kell!
        Nem kell, nem kell!
        Nem kell, nem kell!
TÖMEG:     Nem kell, nem kell!
(Laborccal   Nem kell, nem kell!    (x3)
együtt)    Nem kell, nem kell!
        Nem kell, nem kell!

Géza fejedelem temetése /Kyrie eleison/

        E \ \ \ (x2)
        E G D \ C F-G C \
        D A# G \ D A# A \
        D A# G \ D A# A \
        E G D  \  C  F-G C \
TÉRÍTŐK:    Kyrie eleison, kyrie eleison
        D A# G  \  D  A#  A \
        Kyrie eleison, kyrie eleison
        D A# G  \  D  A#  A \
        Kyrie eleison, kyrie eleison
        A              \
ASZTRIK:    Porból s hamuból vétettünk, s azzá leszünk
        A                 E
        Megholt hívünkért Gézáért könyörögjünk!
        Em G D  \
TÖMEG:     Kyrie eleison
        C  F-G C \
        Kyrie eleison
ASZTRIK:    Isten irgalmából lelke nyugodni tért.
        Imádkozzunk nagy fejedelmünk üdviért!
TÖMEG:     Kyrie eleison
        Kyrie eleison
ASZTRIK:    Bűnnek bilincséből jó Uram feloldozád.
        Fényeskedjék lelkének örök világosság!
        E-A
        Ámen!
        E-A
TÖMEG:     Ámen!

Nincs más út, csak az Isten útja

        A    \      F°      A
ISTVÁN:    Uram, magadhoz szólítád az én atyám.
        A     \      F°      A
        Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám.
         Dm   H°      Dm  H° - A#
        A sír oly hallgatag, a szó is fennakad,
          A    A# - G  E    \
        A szív majd megszakad e súly alatt.
        Ím, hát itt fekszik előttem jó atyám.
        Lelke fenn jár már a csillagok nyomán.
        A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt,
         A    A# - G   D    \  D| A#|
        És én még nem tudom, mit ő tudott.
        Uram, te jónak láttad elszólítani.
        Szent az akarat, mely így tud dönteni.
        És én ha kérdezem, mért ily hirtelen,
        Hallgat, s nem felel senki sem.
        De én, István akit nemzettél atyám,
        Én most esküszöm, hogy számíthatsz reám.
        E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet,
          A   A# - G  D   \
        Míg élek, folytatom a művedet.
        G              \
KOPPÁNY:    Megállj István! Mondd csak, mit képzelsz magadról?!
         A               \
        Gyenge vagy még, elfúj minden szél.
        G          \
        Erős kézzel kell az országot vigyázni.
        A                A-A=Hm
        Szállj magadba, Vajk, és légy szerény!
        C        \
        Ősi joggal engem illet Géza trónja,
        D      A-A=H
        Árpád vére, hej!
        C         \
        Ősi joggal engem választ majd az ország.
        A         C          H
        Őseink törvényét néked is tisztelned kell.
        E    C
TÖMEG:     Koppány, Koppány!
        A    E
        Koppány, Koppány!
        E    C
        Koppány, Koppány!
        A    E
        Koppány, Koppány!
ISTVÁN:    Koppány, vigyázz! Esküt tettél jó atyánknak,
        Elfogadtad akkor a helyed.
        Ősi jogról lemondtál az én javamra,
        Gyávaságból tettél volna így?
KOPPÁNY:    Géza meghalt és a trónja engem illet,
        Árpád népe, hej!
        Ősi törvényt sárba nem tiporhat senki.
        A         C           D
        Tízezer fegyveres választ meg engem, ha kell.
TÖMEG:     Koppány, Koppány! - István, István!
        Koppány, Koppány! - István, István!   (x2)
        Koppány, Koppány! - István, István!
        Koppány, Koppány! - István, István!
ISTVÁN:    Uram, te ismered a lelkem titkait,
        Tudod, hogy engem hatalomvágy nem vakít.
        Segíts most Istenem, segítsd meg nemzetem,
        Segíts az országot megvédenem!
        Cm          A°      D#     G#
        Nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz reánk.
         F      D        G  \
        E földön nála nincs nagyobb erő.
        Cm      A°       D#      G#
        Atyám sírjára esküszöm hogy hozzá hű leszek,
          F      C - D   G  \|
        És nem hátrálok meg a harc elől.

Adj békét uram! /Da pacem Domine!/

          Am     \
RÉKA:     Adj békét uram!
          D     F
        Adj békét uram!
PÁZMÁNY:    Adj békét uram!
        Adj békét uram!
GIZELLA:    Adj békét uram!
        Adj békét uram!
ISTVÁN:    Adj békét uram!
        Adj békét uram!
TÖMEG:     Adj békét uram! - Adj békét uram!     (x7)
        Adj békét uram! - Adj békét uram!
        Am|
        Am|
ASZTRIK:    Da pacem Domine!
           D  -  F
        Da pacem Domine!
        Am|
TÖMEG:     Da pacem Domine!

Üdvöz légyen Géza fia

        Dm      \
REGŐSÖK:    Üdvöz légyen Géza fia,
        Dm      \    G
        István, a mi reménységünk!
         C       G
        Szálljon áldás reája,
        A#      G   A
        Legyen nékünk jó vezérünk!
        C G A# A G C-G
        Géza vala népeinknek
        Hatalmas nagy fejedelme,
        Országunkat békességre,
        Krisztus útjára vezette.
        C G A# A G \
        G       \
        Előd, Árpád, Gyula, Kende,
        G      \    C
        Jenő, Vérbulcsu és Őrsur
        F      C
        Hét magyarok uruszága,
        D#     C    D
        Vérben feredőző toghrul
        F C D# D C \
        Árpád atyánk nemzetsége
        Széles puszták büszke népe...
        H°       \       Dm     \
SAROLT:    Most már elég, túl sok itt az ártalmas emlékezés.
        A#     \       G     \
        Hősi múlttal együtt jár az árulás és zendülés;
        H°       \      Dm      \
        Barbár dallam, pogány ének, ízléstelen, nem vitás,
        A#      \       G      \    \  \
        Fogjátok meg mind a kettőt, nem tűröm a lázítást!
        Dm|-Dm| Dm| Dm| Dm| Dm|

Koppány küldött jó úrnőm

        E        \
LABORC:    Koppány küldött jó úrnőm,
          E      \       Cm
        Hogy ősi szokás szerint válaszd őt
          A#    F      D#
        Új férjedül, melletted az ország trónján.
        Cm    A#       C# - D#=A# G#-G#=A#
        Figyelj! Sorsunkat most megfordíthatod.
          Cm      A#      F       D#      Cm
        Hát halld szavam: fogadd el, és érvényes lesz újra az ősi jog!
        A#       C# - D#=A# F  \
        Törvény szerint kér Koppány úr.
        És százezer jó harcos választja meg, hogyha kell.
        Hát fogadd el, rangod és címed tarthatod,
        Gazdag lesz és fényes udvarod.
        Hát halld szavam: fogadd el,
        És érvényes lesz újra az ősi jog!
        Törvény szerint kér Koppány úr.
SAROLT:    Meddig kell még tűrnöm ezt az arcátlan gyalázkodást,
        Ősi joggal összefércelt hűtlenséget, árulást?
        István lesz a fejedelem, tűzzel, vassal, hogyha kell.
        Ezt az aljas hitszegőt az első fára húzzák fel!
        A|
        Mit képzel Koppány?!
SUR:      Mit képzel Koppány?
SOLT:     Mit képzel Koppány?
BESE:     Mit képzel Koppány?

Abcúg Koppány

        Dm-D° Dm-D# Dm-D° Dm-E (x2)
        Dm - D°   Dm - D#
FŐURAK:    Bosszantó egy bugris bunkó.
        Dm - D°    Dm - E
        Abcúg Koppány, le vele!
        Dm - D°  Dm  - D#
        Illemkódexről nem hallott,
         Dm  - D°  Dm - E
        S nem tud még olvasni se.
        Dm  - E   Dm - D#
SOLT:     Mocskos bűzös jurtájában
        Dm     A#
        Úrnak képzeli magát.
         Dm - E  Dm  -  A#
        A kultúráról azt sem tudja,
        Dm      C# - A
        Eszik-e vagy megisszák.
EGYÜTT:    Bosszantó egy bugris bunkó
        Abcúg Koppány, le vele!
        Illemkódexről nem hallott,
        S nem tud még olvasni se.
BESE:     Torzonborz és mosdatlan,
        És csimbókban lóg a haja.
        Röf, röf, röf, így kurjongat,
        És férges minden asszonya.
EGYÜTT:    Bosszantó egy bugris bunkó
        Abcúg Koppány, le vele!
        Illemkódexről nem hallott,
        S nem tud még olvasni se.
SUR:      Földet túrja nap mint nap,
        És trágyadombon hentereg.
        Hogyha rájön bűnös kórság,
        Kecskét kerget mek, mek, mek.
EGYÜTT:    (Mindenki a magáét fújja)
        Dm    G       A#     E
ISTVÁN:    Élősködő hitvány férgek tűnjetek a szeme elől!

István fiam!

        G           \
ISTVÁN:    Ó, te Isten, vedd le vállamról a terhet!
        A              \
        Mért' fordítod Koppányt ellenem?
        G         \
        Árpád vére nem támadhat önmagára,
        A             \
        Válaszd őt, s én átadom helyem.
        C    E  Am      F    C \   G \
SAROLT:    Édes fiam, rejtsd jobban el nyugtalan érzéseid!
        Dm    A  A#     F    E \    A A-H
        Légy óvatos, ne láthassa át senki sem szándékaid!
        C     E      Am     F   C \     G \
        Sok víz lefolyt, s még sok víz folyik véresen a vén Dunán.
        Dm     A   A#    F     E \     A \
        Nincs béke még, és nem tudhatod, hol leszel a harc után.
         H°      \      Dm      \
        Győznöd kell a földeken és győznöd kell a váraknál,
        A#     \      G      \
        Mindenkire szükséged van ki a trónra téged vár.
        H°       \     Dm      \
        Érdekből vagy számításból mellékes, ha melléd áll;
        A#       \       G       \    \ \
        Istennel vagy Isten nélkül, Koppány téged nem szolgál.
        G|
        Jól jegyezd meg!
ISTVÁN:    Óh jó anyám! Békét kíván mind a nép, s az Istenünk.
        Miért kell a harc? Csak vérünk folyik s egyre fogy nemzetünk.
SAROLT:    Édes fiam, mást itt e nép meg nem ért, csak túlerőt.
        Nem fogja fel a múltat, és nem sejti még az eljövőt.
        Szánalmas kis lény az ember önnön sorsán túl nem lát,
        Könnyen megtéveszti néhány jól irányzott hazugság.
        Egymás ellen acsarkodva nem egy nemzet itt a nép,
        Mindannyiunk érdeke, hogy országunk királya légy,
        István fiam

Unom a politikát

        A A#/F A A#/F
        A   A/E   A#  A#/F
GIZELLA:    Jaj, de unom a politikát,
           E     G    C    F      A
        Inkább engem törődne és csinálnánk egy kis babát!
         A/E     A#    A#/F
        De István oly fáradt és gondterhelt,
        E     G     C   A
        Nem lesz ebből már soha kiskirály.
VECELLIN:   Jaj, de unom a politikát,
        Inkább durchmarsban trancsíroznám a pogányok sorát!
        De István csak töpreng és hezitál,
        Nem lesz ebből már soha nagy király.
        C#7     F#m  F      C
GIZELLA:    Várni, csak várni, mindig csak várni,
        Am   A#     H°    A
        Végül az asszonyból vénlány marad.
        C#7     F#m  F      C
VECELLIN:   Várni, csak várni, mindig csak várni,
        Am    A#    H°     E
        Lassan a hüvelybe rozsdáll a kard.
        A A#/F A A#/F
GIZELLA:    Jaj, de rémes egy vircsaft ez istenkém!
        Ráncba kell szedni, hogy beérje Europapát.
VECELLIN:   Aber der Stephan ist unmöglich,
        Nem lesz belőle soha szent király.
EGYÜTT:    Várni, csak várni, mindig csak várni,
        Az ember már nem tudja, mit is akart.
        Várni, csak várni, mindig csak várni,
        Úgy látszik, ez jellemzi a magyart.
GIZELLA:    Jaj, de unom a politikát,
        Inkább engem törődne és csinálnánk egy kis babát!
VECELLIN:   De István csak elméleteket gyárt,
        Nem lesz így jó ez a Magyarország.
        C    \    Am   \
EGYÜTT:    Unom a, unom a, unom a, unom a,
        C    \    \   Am E| Am|
        unom a, unom a politikát!

Fejedelmünk István!

TÖMEG:     István, István!
        C A#-Am-A# C \  (x4)
        C A#-Am-A# C       \
               Fejedelmünk István!
        C A#-Am-A# C       \
               Fejedelmünk István!
        D C-Hm-C D       \
              Fejedelmünk István!
        D C-Hm-C D       \
              Fejedelmünk István!
        E D-C#m-D E       \
               Fejedelmünk István!
        E D-C#m-D E       \
               Fejedelmünk István!
        E D-C#m=D E D-A=H C \
        Fejedelmünk István! (x6)
        E D-C#m=D E D-A=H C \
        C|     \
ASZTRIK:    Kívánjátok-é e karddal
        F|      \
        István rendelését fogadni?
        C   A#-Am-A# C \
TÖMEG:      Igen akarjuk!
ASZTRIK:    Kívánjátok-é hűséggel,
        Minden véretekkel szolgálni?
TÖMEG:     Igen akarjuk!
        F   Gm    Am    A#
        Felkelt a napunk, István a mi urunk.
        C    Dm    G   C
        Árad a kegyelem fénye ránk.
        F  Gm     Am    A#
        Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
         C    Dm   C    F
        Szép Magyarország édes hazánk!
ASZTRIK:    Kívánjátok-é e karddal
        Isten országát megvédeni?
TÖMEG:     Igen akarjuk!
ASZTRIK:    Kívánjátok-é az egyház
        Minden törvényét megtartani?
TÖMEG:     Igen akarjuk!
        Felkelt a napunk, István a mi urunk.
        Árad a kegyelem fénye ránk.          x2
        Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
        Szép Magyarország édes hazánk!
        C \ C7 \ C \ \ \
        G Am Hm C D Em A D
        G Am Hm C D Em D G (a következő szám első akkordja)

Oly távol vagy tőlem (és mégis közel)

        G/F G/E G/D# G/D (x2)
        G/F     G/E     G/D#       G/D
ISTVÁN:    Óh jó Uram, Jézus mondá: kardtól vész, ki karddal él,
          G/F      G/E    G/D#     G/D
        De két tűz között válaszúton békét csak bolond remél.
        G/F      G/E       G/D#      G/D
        Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
        G/F      G/E      G/D#    G/D  G
        Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre
        G7     Em7      Cm    G
        Óh jó Uram nem tudom már, hűséges kihez legyek.
        G7     Em7        Cm        G
        Törvényedre sújt le kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek.
        G7       Em7       Cm       G
        Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
        G7       Em7      Cm     G   \
        Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre
          C     G     C    G
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
          C     G     C     G
        Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
          C     G     C    G
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
          C       G     C
        Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.
        G/F G/E G/D# G/D (x2)
        Óh jó uram, tőled kaptam a lelkem és a helyzetem.
        Ellenségeim állnak mellém, a népem támad ellenem.
        Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
        Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre
RÉKA:     Édes uram, óh nézz le reám!
(István    Nyíló virág kerted alján.
szövege    Szívem szakad, ha rád gondolok,
közben)    Nélküled már elhervadok.
KETTEN:    Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
        Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
        Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.
        G/F G/E G/D# G/D (x2)
RÉKA:     Édes uram, óh nézz le reám!
        Nyíló virág kerted alján.
        Szívem szakad, ha rád gondolok,
        Nélküled már elhervadok.

Szállj fel szabad madár!

        Em D C C-C=D (x4)
TORDA:     Magyarok! Férfiak és asszonyok!
        Hallgassátok Koppány vezért!
        Em     D     C      C-C=D
KOPPÁNY:    Nem kérdem én, anyád hol szült világra,
        Em     D      C  C-C=Hm
        Nem kérdem én, apád ki volt.
        Am      G     F     F - F=Em
        Csak annyit kérdezek a válaszra várva:
        Dm     C       A#  A#-G
        Rabok legyünk vagy szabadok?
        Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk,
        Lehetnénk új honfoglalók.
        Csak annyit kérdezek a válaszra várva:
        Rabok legyünk vagy szabadok?
         Em      A
TÖMEG:     Szállj fel a csillagokba,
         G          A
        Szél könnyű szárnyán szállj,
        D     G
        Kárpátok gyűrűjéből
         A     H
        Szállj fel szabad madár!
        Szállj messze, szállj magasra,
        Szél könnyű szárnyán szállj,
        Új tavasz hírét vidd el,
         A     C      \
        Szállj fel szabad madár!
        Em D C C-C=D (x2)
KOPPÁNY:    Nem kérdem én, azt hogy mért vagy te árva,
        Tudom a sors mostoha volt.
        Csak annyit kérdezek a válaszra várva:
        Rabok legyünk vagy szabadok?
        Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk
        Szemforgató hamis papok
        Csak annyit kérdezek a válaszra várva:
        Rabok legyünk vagy szabadok?
TÖMEG:     Szállj fel a csillagokba,
        Szél könnyű szárnyán szállj,
        Kárpátok gyűrűjéből
        Szállj fel szabad madár!
        Szállj messze, szállj magasra,
        Szél könnyű szárnyán szállj,
        Új tavasz hírét vidd el,
        Szállj fel szabad madár!
        Em A G A
        D G A H
        Em A G A
        D G A C|

Te vagy a legszebb álmunk

        D G D C-G
        D
FELESÉGEK:   Nincs hozzád senki méltó,
        G
        Nincs férfi jobban vonzó,
        D           C - G
        Szívünkbe vágyat oltó senki más.
        Te vagy a legszebb álmunk,
        Tőled forró az ágyunk,
        Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr!
        A            G - D
PICUR:     Úgy várom, jöjjön már az éjjel,
        A           G - D
        Nem bírok már a szenvedéllyel,
        A           F - C    C - G   A
        Érzem a testem-lelkem téged, csak téged kíván.
EGYÜTT:    Nincs nálad többet érő,
        Erősebb tűzzel égő,
        Asszonyhoz jobban értő senki más.
        Szólj hozzánk szép szavakkal,
        Ölelj át két karoddal,
        Boríts el csókjaiddal édes úr!
ENIKŐ:     Melletted mindig forr a vérem,
        Lehullik rólam a szemérem,
        A           F - C    C - G   D
        Érzem a testem lelkem téged, csak téged kíván.
        F         \
KOPPÁNY:    Hízelgő, csábító asszonyaim,
           C         A#  - A#=C
        Buja ingoványba húz a szerelmetek.
        F         \
        Szívemmel játszó asszonyaim,
           C       A|
        Aki ellenem áll, az elveszett.
FELESÉGEK:   Te vagy a legszebb álmunk,
        Tőled forró az ágyunk,
        Jöjj, teljesítsd a vágyunk édes úr!
        Szólj hozzánk szép szavakkal,
        Ölelj át két karoddal,
        Boríts el csókjaiddal édes úr!
BOGLÁRKA:   Úgy várom, jöjjön már az éjjel,
        Elhalmozol engem a kéjjel,
        Látod a testem lelkem téged, csak téged kíván
KOPPÁNY:    Hízelgő, csábító asszonyaim,
        Buja ingoványba húz a szerelmetek.
        Hűséggel fárasztó asszonyaim,
        Mindent megkaptok majd, most menjetek!

Abcúg István

        Dm-D° Dm-D# Dm-D° Dm-E (x2)
FŐURAK:    Koppány úr!
        Istvánt fejedelemmé választották!
        Fejébe szállt a dicsőség!
        Dm - D°  Dm  - D#
EGYÜTT:    Bosszantó, beképzelt fickó,
        Dm - D°   Dm  -  E
        Abcúg István nem kell már.
        Dm  - D°  Dm - D#
        Azt gondolja egyet füttyent,
         Dm - D°  Dm - E
        S mindenki haptákban áll.
        Dm  - E   Dm - D#
SOLT:     Mondjuk lenne egy kis méreg,
        Dm     A#
        Éppen csak megkóstolná...
        Dm  -  E  Dm - D#
        Nem nagy dolog elintézni,
          Dm      C# - A
        Ha lenne aki meghálálná.
BESE:     Vagy mondjuk lenne véletlen
        Egy szerencsétlen baleset,
        Megrendelni egy-két vadkant
        Jó pénzért mindig lehet.
SUR:      Vagy mondjuk lenne egy kis tőr,
        Mi épp a szívéig elér.
        Papnak, minden jöttment úrnak
        Álma menten véget ér.
EGYÜTT:    Bosszantó beképzelt fickó,
        Abcúg István nem kell már.
        Azt gondolja egyet füttyent,
        S mindenki haptákban áll.
        C#m   G   C#m   G
KOPPÁNY:    Nem kell méreg, nem kell tőr,
          C#m   G    C#m   E
        És nem kell aljas cselszövés.
        C#m  G     C#m   G
        Meglátjuk, hogy mit szól majd,
          C#m   G    C#m A#
        Ha fegyverimmel szembenéz.

Szemtől szembe

        E    C
TÖMEG:     Koppány, Koppány!
        A    E
        Koppány, Koppány!     (x2)
        E    C
        Koppány, Koppány!
        A    E
        Koppány, Koppány!
        G             \
TORDA:     Figyelj, Koppány! Hallgass most az én szavamra!
        A                 \
        Nincs több gond, ha István már nem él.
        G            \
        Minden eszköz, mely a trónra téged juttat,
        A             A-A=Hm
        Elfogadható mert szent a cél.
        C         \
KOPPÁNY:    Ősi joggal engem választ majd az ország,
        D      A-A=Hm
        Árpád népe, hej!
        C        \
TORDA:     Ősi jognál erősebb az ősi érdek,
        A         C          H
        Nem tudja senki, a harcunk majd hol dől el.
TÖMEG:     Koppány, Koppány
        Koppány, Koppány     (x2)
        Koppány, Koppány
        Koppány, Koppány
KOPPÁNY:    Szemtől szembe! Így kívánja tisztességünk,
        A becsület mindennél többet ér.
        Büszke népünk idegen hatalmat nem tűr.
        Az igazságunk győzni fog, ne félj!
TORDA:     Szemtől-szembe ott lesz István minden népe,
        Árpád vére, hej!
KOPPÁNY:    Ősi törvényt lábbal nem tiporhat senki.
        A           C       D|
        Menj hát és tudd meg az Istenek szándékát

Áldozatunk fogadjátok

        Em \ \ Em-F#m=G (x4)
        Em     \
TÖMEG:     Nap fénye világosságot,
        Em     Em - F#m=G
        Hold fénye teljességet,
        Em     \
        Víz színe tisztaságot,         (x2)
        Em     Em - F#m=G
        Csillagok fényességet
        Em    \    \    Em-F#m=G
        Adjatok, adjatok, adjatok!
        Em    \    \    Em-F#m=G
        Adjatok, adjatok, adjatok!
        A        \
TORDA:     Kegyes Földanya, kegyes Napanya,
        A        \
        Kegyes Holdanya, kegyes Vízanya,
        G       \
        Kegyes Ősapák, kegyes Ősanyák,
        A       \
        Kegyes Istenek, kegyes Szellemek,
        Hm     \
        Áldozatunk fogadjátok,
        A       \
        Amit kérünk, megadjátok!
        Hm     \
        Előttetek fejet hajtunk,
        A      G
        Fogadjátok hódolatunk!
        Em \ \ Em-F#m=G (x2)
TÖMEG:     Nap fénye világosságot,
        Hold fénye teljességet,
        Víz színe tisztaságot,
        Csillagok fényességet
        Adjatok, adjatok, adjatok!
        Adjatok, adjatok, adjatok!
TORDA:     Kegyes Földanya, kegyes Napanya,
        Kegyes Holdanya, kegyes Vízanya,
        Kegyes Ősapák, kegyes Ősanyák,
        Kegyes Istenek, kegyes Szellemek,
        Áldozunk most előttetek,
        Tiszteljük az ősi rendet,
        Hallgassátok könyörgésünk,
        Vigyázzátok nemzetségünk!
TÖMEG:     Nap fénye világosságot,
        Hold fénye teljességet,
        Víz színe tisztaságot,
        Csillagok fényességet
TORDA:     Adjatok, adjatok, adjatok! - Nap fénye világosságot
(a tömeg                  Hold fénye teljességet,
szövege    Adjatok, adjatok, adjatok! - Víz színe tisztaságot,
közben)                   Csillagok fényességet
TÖMEG:     Nap fénye világosságot,
        Hold fénye teljességet,
        Víz színe tisztaságot,
        Csillagok fényességet
        Adjatok, adjatok, adjatok!
        Adjatok, adjatok, adjatok!
        Em \ \ Em-F#m=G  (x4)

Elkésett a békevágy

        Dm    \          G
RÉKA:     Jó atyám, álmodtam múlt éjszakán:
        C  -  G   A#  -  G     A
        Fenn láttalak a négy legnagyobb vár fokán,
         C  -  G   A#  -  A     G
        Az ég elborult és árván maradt sok leány.
        Kard által vész mind, ki kardot ragad.
        Légy bölcs vezér és űzd el az ős átkokat,
        Békét keress, hisz volt már elég áldozat!
        Hm          \
KOPPÁNY:    Nincs visszaút, hisz István már a harcra készül,
        G        A    -   Em
        Idegeneket hív magyarok ellen segítségül.
        Hm             \
        Pogánynak tartanak, pedig Bizánc jelét magamra vettem,
          G           C#   -  F#
        Csak az volt a cél, hogy szabadságunk megőrizzem.
        Pogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát.
        Bűnt kiáltanak, hol szabadságát védi az ország.
        Pogánynak tartanak, mert szembeszállok a hódítókkal
        G            A   -   C#    F#
        Pogány itt mindenki, ha velem van, és nem Istvánnal
        Em7         A
        Késő most már mindezt újra átgondolni,
        C        A
        Elkésett a békevágy.
        Em7       A
        Késő már a múltat újra értelmezni,
        C         Em D C A
        Kényszerpályán a világ.
ISTVÁN:    Koppány vezér! Ne hidd, hogy én nem szeretlek!
        Tiéd a trón, ha vállalod, mit meg kell tenned.
        Kezünkben van egy nép és az ország sorsa;
        Rómába vezet minden út, vagy a pusztulásba.
KOPPÁNY:    Pogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát.
ISTVÁN:    Fogadd el Rómát, és holnap már tiéd az ország.
KOPPÁNY:    Pogánynak tartanak, mert szembeszállok a hódítókkal.
ISTVÁN:    A békét hoztam el, mert az országnak béke kell.
KOPPÁNY:    Késő most már mindezt újra átgondolni,
        Elkésett a békevágy.
        Késő már a múltat újra értelmezni,
        Kényszerpályán a világ.

Véres kardot hoztam / Vezess minket István!

        A \ A# \ C \ D \ A \
        F          \
TORDA:     Véres kardot hoztam, őseink véres kardját,
        G            \
        Sorsdöntő harcra kész a nép.
        A#          \
        Megvédjük szabadságunk, Istvánnak ellenállunk,
        C            D
        Nem kell a sápadt istenség.
        Árpád szabad népe, honfoglalóknak vére,
        Nem tűr meg idegen zabolát.
        Álmunk valóra válik, vagy elveszünk egy szálig,
        De inkább halál, mint szolgaság.
        A         \
TÖMEG:     Koppány, Koppány, Koppány, Koppány!
        G         \
        Koppány, Koppány, Koppány, Koppány!
        F         G
        Koppány, Koppány, Koppány, Koppány!
        A         \
        Koppány, Koppány, Koppány, Koppány!
        A         \
        Koppány, Koppány, Koppány, Koppány!
TORDA:     Koppány, ha Istvánt legyőzöd, nem pusztulnak majd a hősök,
        Hatalmas nagy lesz itt a nép.
        Rómától Görög-Bizáncig,
        Rajnától Levédiáig, félik majd utódaid nevét.
        Mohácsnál győzni fogunk, Dózsa lesz György királyunk,
        Nagyhatalom századokon át.
        Rákóczi világot hódít, Kossuth-tal valóra válik
        A Duna-menti Köztársaság.
TÖMEG:     Koppány! Koppány! Koppány! Koppány! (x5)
        A         \
        Koppány! Koppány! Koppány! Koppány!
        A#        \
        Koppány! Koppány! Koppány! Koppány!
        C         \
        Koppány! Koppány! Koppány! Koppány!
        D         \
        Koppány! Koppány! Koppány! Koppány!
(Veszprém mellett megütköznek István és Koppány seregei -
 A zene összemosódik a Fejedelmünk István dallamaival)
TÖMEG:     Vezess minket István! - Koppány! Koppány!
        Fejedelmünk István! - Koppány! Koppány!
        Vezess minket István! - Koppány! Koppány!
        Fejedelmünk István! - Koppány! Koppány!
(Koppány megsemmisítő vereséget szenved)

Gyászba öltözött csillagom

        Gm \ C F-C D#-C D F-C D#-D C (x2)
        Gm           \          C
REGŐS:     Azt ígérte édesanyám, fényes víg napokat élek.
        F   -   C     D#   -  C   D  F-C D#-D C
        Hej, de olyan a világ, mindig szomorúbbat érek.
        Elsötétül fényes napom, véráztatta földre néz le
        Gyászba borult mezőkre, frissen hantolt temetőkre
        Gyászba öltözött csillagom, elhagyott a jó reménység
        Én Istenem, Istenem, még a testvér is ellenség
        Komor felettem az ég is, még a föld is sír alattam...

Töltsd el szívünk fényesség!

        D    \
ASZTRIK:    Bűnbánó lélek, fejedet
        Am          Em       D
        Hajtsd meg előttünk s elnyered az Úr irgalmát.
        D     \
        Légy híve Jézusnak,
        Am        Em     A
        És a mennyország üdvössége vár tereád.
        G=Am-Am Am (x2)
        G = Am - Am   Am
TÉRÍTŐK:    Töltsd el szívünk fényesség!
        G = Am - Am   Am   G=Am-Am Am  (x2)
        Töltsd el szívünk Szentlélek!
        G = Am-Am  Am
TÖMEG:     Alleluia!
        Am = C - C   C
TÉRÍTŐK:    Töltsd el szívünk fényesség!
        Am = C - C    C - D  C=D-D D
        Töltsd el szívünk Szentlélek!
        C = D-D  D
TÖMEG:     Alleluia!
        C = D - D   D
TÉRÍTŐK:    Töltsd el szívünk fényesség!
        C = D - D    D    C=D-D D
        Töltsd el szívünk Szentlélek!
        C = D-D  D
TÖMEG:     Alleluia!
        C = D-D  D
        Alleluia!
        D|
        Alleluia!

Hála néked fejedelem!

FŐURAK:    Éljen István, a bölcs és igazságos,
        Éljen István fejedelem!
        Éljen István, ki győzött a gonosz felett,
        Hála néked fejedelem!
        Vivát! Vivát! Vivát!
        F \ A# \  (x2)
        F        \
NÉMET LOVAGOK: Koppány hadát leverte seregünk,
        A#        \
        Nincs már pogány ki ellenáll nekünk.
           F         \
        Csak szólj jó urunk, mi mindig segítünk,
        A#          \
        Nem kérünk mást, csak azt, mit kérhetünk.
          G       \     C#7     \
VECELLIN:   Egy hős lovag, ha várát védi nem fél senkitől,
         G       \       A#     A#-C/G
        A harcban mindig élen jár, legyőzhetetlenül.
        F \ A# \
ISTVÁN:         Értem, lovag!
        F   \   A#  \
TÖMEG:     Vivát! Vivát! Vivát!
         G          \
ASZTRIK:    Az Úrnak adj hálát a győzelemért,
           C         \
        S a szolgát jutalmazd a hűségéért!
          G      \
        Ha támogatod a Szentegyházat,
        C      \
        Róma áldása lesz majd rajtad,
         A       \        D#  \
        S elnyered véle itt a földön az üdvösséged!
         A         \
        Szentatyánk zászlós lándzsát küld,
          C       C-D
        És koronát néked.
        G \ C \
ISTVÁN:         Értem szavad!
        G   \   C   \
TÖMEG:     Vivát! Vivát! Vivát!
        G        \
        Éljen István, a bölcs és igazságos,
        E       \
        Éljen István fejedelem!
        G         \
        Éljen István, ki győzött a gonosz felett,
        E     \
        Hála néked fejedelem!
        A         \       D     \
SAROLT:    Becsüld, ki érted harcol és rád felesküszik,
          A        \      D       \
        Hát oszd közöttük szét bő kézzel Koppány javait!
        H      \         F    \
        Tiéd e hatalmas, szép ország és ők a híveid,
          H        \        D    D-E
        Hát oszd közöttük szét, hogy védjék határait!
        A \ D \
ISTVÁN:         Értem, anyám!
        A   \   D   \
TÖMEG:     Vivát! Vivát! Vivát!
        H7        \
FŐURAK:    Mindig a győztes mellett álltunk,
          E7        \
        És vérünket adtuk a hatalomért.
        H7          \
        Mindig egy nagylelkű főnökre vágytunk,
          E7         \
        Ki hálás lesz majd a győzelemért.
         C#7   \
SOLT:     Gyarló az ember
           E7          \
SUR:      De ha nincsen birtoka, hát nem sokat ér.
         C#   \
BESE:     Gyarló az ember
         E          \
EGYÜTT:    A jótett helyébe jót remél (-ünk).
        C          \          F      \
ISTVÁN:    Léhűtők, hitványok, lelketlen szolgálók, haszonlesők!
         C          \          D      \
        A harcokban elbújtok, s osztásnál tolongtok egymás előtt.
        D#        \
TÖMEG:     Éljen István, a bölcs és igazságos,
        C7      \
        Éljen István fejedelem!
        D#         \
        Éljen István, ki győzött a gonosz felett,
        C     \
        Hála néked fejedelem!

Halld meg uram a kérésem

        F G F C F A D \
         A   A#  G   D
RÉKA:     Győztél, uram, atyám felett,
          F   C    G   D
        Ki sötét vihart kavart ellened.
        A    A#  G   D
        Fény és dicsőség a neved,
          F   C   G    D   \
        De ne gyűlöld a legyőzötteket!
        F    G    F C
        Halld meg uram a kérésem,
        F   G   C    \
        Halott atyám add ki nékem!
        F   G   F   C
        Hadd temessem el a földbe,
        F   A   D    \
        Nyugodjék békétlen lelke!
        F G F C F A D \
        Légy az igaz, megértő urunk,
        Ha már e földön szolgáid vagyunk,
        Nyújts vigaszt a szenvedőknek,
        Bocsáss meg a vétkezőknek!
ISTVÁN:    Ne félj, a kérésed nem szégyened,
        A hangod a szívemhez szól.
RÉKA:     Jó uram, a szívem tiéd,
        A szív a szívnek így válaszol.
        H°        \       Dm     \
SAROLT:    Mit nem képzelsz, balga lányom, kérésed már árulás!
        A#     \       G      \
        Hitszegőknek itt a földön megbocsátni nem szokás.
        H°       \        Dm    \
        Koppány testét felnégyeljük, s várainkra tűzzük fel,
        A#      \     G     \     \ \
        Ez legyen a lázadóknak mindörökre intő jel.
        Pusztulj vagy meghalsz!

Felnégyelni!

        ?      ?
TÖMEG:     Felnégyelni! Felnégyelni!
        ?      ?
        Felnégyelni! Felnégyelni!
        ?      ?
        Felnégyelni! Felnégyelni!
        ?      ?
        Felnégyelni! Felnégyelni!
HONT:     Így jár az mind, ki lázadni mer,
        Konok fejükre keményen sújt le kardunk!
PÁZMÁNY:    Kell az erő, hogy lássa a nép,
        Nincs itt már kec-mec, elnézés nem lesz nálunk.
TÖMEG:     Felnégyelni! Felnégyelni!
        Felnégyelni! Felnégyelni!
SAROLT:    István fiam, nincs más választás,
        Rendet kell tenni, rendnek kell lenni végre.
        Rendet kell tenni, rendnek kell lenni nálunk.
        A
ISTVÁN:    Hagyjatok magamra,
        A        F|
        Távozzon mindenki el!

Oly távol vagy tőlem

        G/F G/E G/D# G/D (x2)
        G/F     G/E      G/D#    G/D
ISTVÁN:    Óh jó Uram, itt e földön választottad én vagyok,
        G/F     G/E       G/D#    G/D
        Rám bíztad e súlyos terhet, s félek, összeroskadok.
        G/F      G/E       G/D#     G/D
        Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge!
        G/F      G/E      G/D#   G/D  G
        Mondd, mennyit ér, ha kárhozott a győzelemre!
        G7     Em7      Cm     G
        Óh jó Uram, adj erőt, hogy elbírjam a terhedet!
        G7    Em7       Cm      G
        Törvényeid elfogadtam, de más szolgája nem leszek.
        G7       Em7      Cm     G
        Mondd, mennyit ér, ki Téged szívéből követne!
        G7       Em7     Cm       G   \
        Mondd, mennyit ér, ki Érted Véled szállna szembe!
          C     G     C    G
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
          C     G     C     G
        Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
          C     G     C    G
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
          C       G     C
        Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.
        G/F G/E G/D# G/D (x2)
        C      F      C      Dm - F  F=Em=Dm=C
GIZELLA:    Hallgasd meg könyörgésem, hallgass meg Istenem!
        G     F      C     Dm - F  F=Em=Dm=C
        Légy hozzám irgalommal, légy úrrá szívemen!
        A#       G  A#    G-D#
        Töltsd el lelkemet, fájó szívemet
           A# \   F \     D  \
        Hűséggel, jósággal, szeretettel!
ISTVÁN:    Mondd, mennyit ér, ki Téged szívéből követne!
        Mondd, mennyit ér, ki Érted Véled szállna szembe!
EGYÜTT:    Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
        Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.   (x2)
        Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
        Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.
        G/F G/E G/D# G/D (x4)
        G/F G/E G/D# G/D . . .

Koppány felnégyelése /Gloria, gloria/

        G \ A° G| \ \ \
        G \ A° G| \ \ \
        Cm A° Cm A°-G#
        G G#-F D \
        G \ D#° G| \ \ \
        G \ D#° G| \ \ \
        Cm A° Cm A°-G#
        G G#-F D \
         G    \  D      G
TÉRÍTŐK:    Gloria, gloria in excelsis Deo
         G    \  D   G
        Gloria, gloria alleluia
        Cm      A°   Cm  A°-G#
        Et in terra pax hominibus
        G    G#-F D \
        Bonae voluntatis
TÖMEG:     Gloria, gloria in excelsis Deo
        Gloria, gloria alleluia
        Et in terra pax hominibus
        Bonae voluntatis
        Cm A° Cm A°-G#
        G G#-F C \

István, a király

ASZTRIK:    Akarod-e a szent hitet megtartani,
        És igaz módon megőrizni?
ISTVÁN:    Akarom.
ASZTRIK:    Akarsz-e a Szentegyháznak és papjainak
        Védője és oltalmazója lenni?
ISTVÁN:    Akarok.
ASZTRIK:    Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint
        Kormányozni és védelmezni?
ISTVÁN:    Akarom.
ASZTRIK:    Úgy legyen! Amen!
        F-F=Em Dm=C=Hm=Am A#   G=C-C|
TÖMEG:     Isten áldásával István a király!
ISTVÁN:    Király vagyok, Uram, a Te akaratodból.
        Minden magyarok királya.
        És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen.
        Veled Uram, de Nélküled.

Felkelt a napunk

        F   Gm    Am    A#
TÖMEG:     Felkelt a napunk, István a mi urunk.
        C    Dm    G   C
        Árad a kegyelem fénye ránk.        (x2)
        F  Gm     Am    A#
        Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
         C    Dm   C    F
        Szép Magyarország édes hazánk!
        G   Am    Hm    C
        Felkelt a napunk, István a mi urunk.
        D    Em    A   D
        Árad a kegyelem fénye ránk.
        G  Am     Hm    C
        Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
         D    Em   D    C
        Szép Magyarország édes hazánk!
        F Gm Am A#
        C Dm G C
        F Gm Am A#
        C Dm C F
Szörényi Levente - Bródy János: István a király; 
	Jogtulajdonos: ©Zikkurat Színpadi Ügynökség, Bp. 1983
akkordforrás: www.extra.hu/magyardalok