JOGI ASSZISZTENS ANYAGOK - 2011-13.

Jelen oldal az Atalanta Üzleti Szakközépiskolában 2011-13. év között lefolytatott jogi asszisztens képzés anyagait tartalmazza.
Jelmagyarázat: Mp3 hanganyag - Mp3 hanganyag; - Pdf dokumentum; - Powerpoint diasor; Word dokumentum - Microsoft Word dokumentum - Vizsgaeredmény; Excel táblázat - Microsoft Excel táblázat; Legutóbbi frissítés - Legutóbbi frissítések; Hanganyag vágás alatt. Még nem vágtam ki belőle a holtidőt, zajokat. Bármikor változhat. - Hanganyag vágás alatt  Külső link, új oldalon nyílik meg.- külső link Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.- hatályos jogszabály Okj vizsgaanyag - OKJ vizsgaanyag
GYIK: Az anyagok külön oldalon nyilnak meg, letöltéshez a jobb oldali egérgombbal a linkre kattints, majd mentés másként. Különösen javaslom a hanganyagok lementését a gépedre!)

4. félév:

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek
Dr. Bednay Dezső jegyzete
Segédanyag - 1
Segédanyag - 2
Közigazgatási eljárás

Segédanyag
Közigazgatási alapfogalmak
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Dr. Bednay által összeállított jegyzet
Bírósági ügyvitel
Bírósági ügyvitel tételek
Bírósági ügyvitel tételek - hasábos
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Vizsga segédanyag

Pénzügy, adó illetékjog
Kertész Gábor: Pénzügyi jogi alapismeretek
2003. évi 92. trv. Az adózás rendjéről
Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
1995. évi 117. trv. A személyi jövedelemadóról
Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
1990. évi 93. trv. Az illetékekről
Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
2011. évi 195. trv. Államháztartási törvény
Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Pénzügyi, adó és illetékjog jegyzet  
Pénzügyi jog kérdések 
Bevezetés a közjogtanba
Dr. Bednay féle jegyzet
Dr. Bednay-féle jegyzet - új változat
Vizsgatételek
Földhivatali ügyvitel
Ideiglenes oktatási segédanyag
1. tétel
2. tétel
Önellenőrző kérdések
Ügyvédi ügyvitel
Ügyvédi  ügyvitel jegyzet
Segédanyag  
Gépírás
1. számú levél + megoldás
2-3. számú levél + megoldások
4. számú levél + megoldása
5. számú levél + megoldása
Naprakész levél feladatlap
Naprakész levél megoldás

 

OKJ anyagok

Jelentkezési lap OKJ vizsgára - visszaküldendő 2013. febr. 8. OKJ vizsgaanyag
1602-06 Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása - ÚJ VERZIÓ!!! OKJ vizsgaanyag  
1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása - ÚJ VERZIÓOKJ vizsgaanyag  
OKJ felkészüléshez jogszabálygyűjtemény OKJ vizsgaanyag
OKJ szóbeli kidolgozott tételek - 2008-ből OKJ vizsgaanyag  

OKJ írásbeli kérdések - 1. OKJ vizsgaanyag
OKJ írásbeli kérdések - 2. OKJ vizsgaanyag
OKJ írásbeli kérdések - 3. OKJ vizsgaanyag  
OKJ írásbeli kérdések - 4. OKJ vizsgaanyag
OKJ írásbeli kérdések - 5. OKJ vizsgaanyag  

Hivatalos levél formátuma OKJ vizsgaanyag

Áttételi végzés OKJ vizsgaanyag
Hiánypótlásra való felszólítás OKJ vizsgaanyag
Igazolási kérelem határidő elmulasztásáról OKJ vizsgaanyag
Jegyzőkönyv szóbeli kérelemről OKJ vizsgaanyag
Kereset külzete OKJ vizsgaanyag

BÜSZ segédanyag OKJ vizsgaanyag
IB segédanyag OKJ vizsgaanyag
PP segédanyag OKJ vizsgaanyag
Közigazgatás segédanyag OKJ vizsgaanyag

Tünde féle táblázat OKJ vizsgaanyag
Közigazgatási ügyvitel diák - powerpoint bemutató  OKJ vizsgaanyag  

1602-06 Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása - rövidített változat OKJ vizsgaanyag
1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása - rövidített változat OKJ vizsgaanyag
Konzultáció - IB OKJ vizsgaanyag
Konzultáció - IK OKJ vizsgaanyag
Áttételi végzés OKJ vizsgaanyag
Iratminták -  rövidített változat OKJ vizsgaanyag

 

3. félév:

 

Kereskedelmi jogi alapismeretek
A hatályos törvény szövege Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Kereskedelmi jogi alapismeretek jegyzet (CD lemezről)
09.05. óra - 1. rész
09.05. óra - 2. rész
09.12. óra - 1. rész
09.12. óra - 2. rész
09.12. óra - 3. rész
09.19. óra
Első óra jegyzete (Nemes Anna féle)
A társasági szerződés tartalmi elemei  
Gazdasági társaságok felsorolása
Önellenőrző kérdések - válaszok
Családjog
dr. Bednay Dezső által kiadott jegyzet
Családjog jegyzet (CD lemezről)
Családjog önellenőrző kérdések
Örökösödési jog önellenőrző kérdések

Jogi etika
Jogi etika segédanyag (CD lemezről)
1. óra 1. rész jegyzete
1. óra jegyzete (Nemes Anna féle)
2. óra jegyzete
Vizsgakérdések
Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Büntető törvénykönyv - 1978. évi IV. trv. - Jelenleg hatályos Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Büntető törvénykönyv - 2011. évi C törvény - hatályban: 2013. január 1.-től 
1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Jegyzet a CD-ről
Összefoglaló jegyzet (tavalyi)
1. óra (09.26) jegyzete
3. óra (10.10) jegyzete
Ellenőrző kérdések - Slezák Gabi féle
Ellenőrző kérdések - Deák Barbara féle
 

EU jogi alapismeretek
dr. Bednay Dezső által kiadott jegyzet
EU jogi alapismeretek jegyzet (CD lemezről)
Eu kidolgozott kérdések
EU bíróság ítélete a magyar bírákról  
EU bírósági joggyakorlatához  
Ügyészségi ügyvitel
Dr. Bednay Dezső által kiadott jegyzet
Ellenőrző kérdések - v1
Ellenőrző kérdések - v2
Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak
Dr. Bednay Dezső által kiadott jegyzet
Kidolgozott ellenőrző kérdések
Vizsgaeredmények
Összesített vizsgaeredmények
Egyéb
Parlamenti látogatás képei Külső link, új oldalon nyílik meg.
Szolidra sikerült évfolyam buli képei Külső link, új oldalon nyílik meg.
 

2. félév:

Közigazgatási alapfogalmak
Dr. Bednay Dezső jegyzete
Közigazgatási alapfogalmak
03.26. óra anyaga
Törvény a helyi önkormányzatokról Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Közjegyzői ügyvitel
Közjegyzői ügyvitel tételsor
A fizetési meghagyásos eljárás
Hagyatéki eljárás  
Egyes szerződéstípusok
Közjegyzői ügyvitel szabályai
Közjegyzőkről szóló törvény
Közjegyzői vizsga - összefoglalás
Közjegyzői vizsga - trv. alapján
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Büntetőjog általános rész
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Bevezetés a bűnügyi tudományokba
Tettesek
03.21. óra anyaga
Btk  Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.
Btk - Különös rész Hatályos jogszabály szövege. Felhasználás elött ellenőrizendő, nem-e történt változás.

Gépírás
A program linkje  Külső link, új oldalon nyílik meg.
Hibahatár-táblázat
Gyakorlat-1
Gyakorlat-2
Gyakorlat-3
3. óra HF
Levelezés alapok
Levelek és iratok csoportosítása
Kommunikáció
Kommunikációs tevékenység gyakorlása
Ellenőrző kérdések
Első óra jegyzete (2012. jan. 16.)
Második óra jegyzete (2012. jan. 23.)
Vizsgakérdések
Válaszok a vizsgakérdésekre
Válaszok hasábosan
Bodor Kriszti jegyzete
Egyéb
Órarend
Csoportbeosztások
Számítástechnika
Gépírás - 1. csoport (szerda) (2012. febr. 2-i állapot!)
Gépírás - 2. csoport (kedd)

Polgári eljárásjogi alapfogalmak
Dr. Bednay Dezső - PP - új változat
Ellenőrző kérdések 1-9. fejezet
Ellenőrző kérdések - 10-16. fejezet
Dr. Bednay Dezső jegyzete (régi változat)
2012. január 18-i óra jegyzete
2012. január 25-i óra jegyzete
Bodor Kriszti jegyzete (mind a három óra)
Gyakorlat leírása (oldalanként)
1, 2, 3, 4, 5

1. félév:

 

Központi jegyzetek (A kiadott CD anyagai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2013. május 11., 18:29
Valamennyi anyag az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Jogi asszisztens képzésének részét képezi. Jelen oldalra az évfolyam segítése céljából helyeztük el. Minden jog fenntartva.