MESTEREKNEK MESTERE

Mestereknek mestere mond meg mi az egy,
a kettő, a három, a négy, az öt, a hat, a hét,
a nyolc, a kilenc, a tíz, a tizenegy, a tizenkettő!
Tizenkettő apostol, tizenegy a szent szüzek,
tíz a tíz parancsolat, kilenc az angyali kar,
nyolc boldogság, hét a szentség,
hat pohár bor Kánaánból, igyunk egyet barátságból,
most ivott ő kedvére, váljék egészségére!
Öt az egyház parancsa, négy az evangélista,
három a pátriárka, kettő Mózes táblája,
egy az Isten, a jó Isten, aki él örökké, mindörökké Ámen.